top of page

Arbeidsbeskrivelse 

Mitt kunstneriske ståsted er det abstrakte  maleri.

Å arbeide med billedutrykk handler om å lytte, omhandler tilstedeværelse

der oppmerksomhet og øyeblikk er alt.

Motivet kan være et skjæringspunkt melleóm det indre og ytre landskap.

Avstemning og forening av farger og former er med å danne et visuelt utrykk som gir en lyrisk stemning. Nærhet og fasinasjon til natur, livets hverdagslighet og kompleksitet er opphavet til poesien og et mål i seg selv. Oppbyggingen av billedflaten, et møte og samspill mellom fargeklang, former er avgjørende for å oppnå det bestemte kunstneriske utrykk.

Graden av abstrakjsjon kan variere, men som regel finnes ett eller flere spor av gjennekjennelse av noe setteller opplevd i motivet. 

bottom of page